Consular Information

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА

Відповідно до Закону України "Про громадянство України" (у подальшому - Закон) у редакції від 18 січня 2001 року, Ви можете звернутися до Генерального консульства України в Нью-Йорку для здійснення таких процедур з питань громадянства:

УВАГА! Оформлення документів з питань громадянства у Генеральному консульстві України в Нью-Йорку здійснюється лише щодо тих осіб, які мають дозвіл компетентних органів України на постійне місце проживання за кордоном, про що свідчить проставлена відділом ГІРФО відмітка у паспорті про виїзд на постійне проживання за кордон та при наявності дозволу компетентних органів США на постійне проживання в США (Green Card).

Решта осіб мають вирішувати питання, пов'язані з громадянством України, за місцем свого постійного проживання в Україні або в'їхавши в Україну на постійне проживання.

Виключенням є лише процедура реєстрації набуття громадянства України за народженням. У цьому випадку батьки мають право подати документи на реєстрацію набуття дитиною громадянства України за народженням як за місцем народження дитини, так і за місцем свого постійного проживання в Україні.

 

1. Для оформлення набуття громадянства України за народженням особою, яка народилась після 1 березня 2001 року (дата набрання чинності Законом), та батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України (частина перша статті 7 Закону), один з батьків подає такі документи:

 • заяву про оформлення набуття громадянства України за народженням ( підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений ). Відповіді на запитання слід давати повні і точні виключно українською мовою;
 • свідоцтво про народження дитини (оригінал свідоцтва, виданого відповідним компетентним органом США, має бути засвідченим спеціальним штампом "Apostille", проставленим відповідним компетентним органом США (офісом Секретаря Штату) та ксерокопія усіх його сторінок. Свідоцтво подається апостильованим разом з нотаріально засвідченим професійно виконаним перекладом на українську мову . Оригінал свідоцтва про народження повертається заявникам після прийняття документів;
 • копію документа про переміну прізвища батька/матері, якщо їх прізвища у паспорті та у свідоцтві про народження особи відрізняються;
 • паспорт громадянина України для виїзду за кордон або інший передбачений статтею 5 Закону документ, що підтверджує факт перебування одного з батьків дитини у громадянстві України на момент її народження.

Якщо документи пересилаються поштою , необхідно додати передплачений конверт із зворотною адресою (тільки Express Mail) для повернення паспорта та довідки про реєстрацію дитини громадянином України.

На конверт Express Mail мають бути наклеєн і:

- марка відповідної вартості та

- Mailing Label , на якому написані адреса відправника – From: Consulate General of Ukraine in New York, 240 E 49th Street, New York, NY 10017 та адреса отримувача – To: адреса пред'явника паспорта. УВАГА! Адреса отримувача – виключно адреса пред'явника паспорта

- На конверті просимо вказувати Ваші контактні дані – номер телефону, електронну адресу тощо.

Прохання не використовувати FedEx .

Процедура оформлення набуття громадянства України дитиною за народженням безкоштовна.

Процедура оформлення набуття громадянства України за народженням триває протягом 1 місяця з дня отримання Генеральним консульством України в Нью-Йорку усіх необхідних документів.

Після оформлення набуття громадянства України дитиною дані про неї можуть бути внесені до паспорта громадянина України для виїзду за кордон .

2. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням особою,

яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра, син чи дочка, онук чи онука народилися або постійно проживали до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно до Закону України "Про правонаступництво України",

або яка сама чи хоча б один з її батьків, дід чи баба, рідні (повнорідні та неповнорідні) брат чи сестра народилися або постійно проживали на інших територіях, що входили на момент їх народження або під час їх постійного проживання до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР) (частина перша статті 8 Закону), необхідно подати такі документи:

 • заяву про оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений). Відповіді на запитання слід давати повні і точні виключно українською мовою;
 • дві фотокартки (розміром 35х45 мм);
 • декларацію про відсутність іноземного громадянства для осіб без громадянства (підпис на декларації має бути нотаріально засвідчений);
 • свідоцтво про народження заявника;
 • копію свідоцтва про народження особи або інший документ, що підтверджує факт народження (або постійного проживання) особи або її батька чи матері, діда чи баби, рідного (повнорідних та неповнорідних) брата чи сестри до 24 серпня 1991 року на території, яка стала територією України відповідно Закону України "Про правонаступництво України", а також на інших територіях, що входили на момент їх народження до складу Української Народної Республіки, Західноукраїнської Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки (УРСР);
 • копії документів, що засвідчують родинні стосунки заявника/заявниці із зазначеними у попередньому пункті родичами;
 • копію свідоцтва про одруження;
 • копію "permanent resident card";
 • копії усіх сторінок документа (виїзна віза, паспорт громадянина колишнього СРСР тощо), за яким особа в'їхала до США;
 • консульський збір у розмірі 130 доларів США тільки у вигляді "money order" (payable to the Consulate General of Ukraine in New York).

Усі документи, видані компетентними органами США, мають подаватися апостильованими, разом з нотаріально засвідченими, професійно виконаними перекладами на українську мову . Оригінали повертаються заявнику після прийняття документів.

Якщо документи пересилаються поштою, усі підписи на заявах та анкетах, а також ксерокопії документів мають бути нотаріально засвідчені.

Якщо документи пересилаються поштою , необхідно додати передплачений конверт із зворотною адресою (тільки Express Mail) для повернення паспорта. На конверт Express Mail мають бути наклеєн і:

- марка відповідної вартості та

- Mailing Label , на якому написані адреса відправника – From: Consulate General of Ukraine in New York, 240 E 49th Street, New York, NY 10017 та адреса отримувача – To: адреса пред'явника паспорта). УВАГА! Адреса отримувача – виключно адреса пред'явника паспорта.

Прохання не використовувати FedEx .

Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитиною разом з одним із батьків , який оформлює набуття громадянства України, один із батьків порушує клопотання про це у своїй заяві, а також додає:

 • заяву про згоду дитини віком від 14 до 18 років на набуття громадянства України (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений);
 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію "permanent resident card" дитини;
 • копії усіх сторінок документа (виїзна віза, паспорт громадянина колишнього СРСР тощо), за яким дитина в'їхала до США.

У разі відсутності документів про постійне проживання на територіях, зазначених вище, або документів, що підтверджують родинні стосунки, подається відповідне рішення суду. Процедура оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням триває протягом 1 місяця з дня отримання Генеральним консульством України в Нью-Йорку усіх необхідних документів.

 

3. Для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземного громадянства (частина перша статті 10 Закону), подає такі документи:

 • заяву у двох примірниках про поновлення у громадянстві України (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений). Відповіді на запитання слід давати повні та точні виключно українською мовою;
 • три фотокартки (розміром 35х45 мм);
 • довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;
 • декларацію про відсутність іноземного громадянства (документ, отриманий в органах влади США про відсутність факту звернення щодо набуття американського громадянства);
 • консульський збір у розмірі 200 доларів США тільки у вигляді "money order" (payable to the Consulate General of Ukraine in New York);
 • передплачений конверт із зворотною адресою (Express Mail або Priority Mail). Прохання не використовувати FedEx .

4. Для оформлення виходу з громадянства України громадянин України, який виїхав на постійне місце проживання за кордон, тобто має позначку компетентних органів України у паспорті громадянина України для виїзду за кордон "Постійне проживання" або відмітку Генерального консульства України в Нью-Йорку "Прийнятий на постійний консульський облік" (частина перша статті 18 Закону), подає такі документи:

 • заяву в трьох примірниках про вихід з громадянства України (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений). Відповіді на запитання слід давати повні та точні виключно українською мовою;
 • три фотокартки (розміром 35х45 мм);
 • копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або з відміткою Генерального консульства України в Нью-Йорку "Прийнятий на постійний консульський облік" ;
 • копію паспорта США (1 і 2 сторінки);
 • професійно виконаний, нотаріально засвідчений переклад 1 і 2 сторінки паспорта США, засвідчений спеціальним штампом "Apostille", проставленим відповідним компетентним органом США (офісом Секретаря Штату) , у трьох примірниках;
 • консульський збір у розмірі 300 доларів США тільки у вигляді "money order" (payable to the Сonsulate General of Ukraine New York).

Якщо документи пересилаються поштою всі підписи на заявах та анкетах, а також ксерокопії документів мають бути нотаріально засвідчені.

Якщо документи пересилаються поштою , необхідно додати передплачений конверт із зворотною адресою (тільки Express Mail) для повернення паспорта. На конверт Express Mail мають бути наклеєн і:

- марка відповідної вартості та

- Mailing Label , на якому написані адреса відправника – From: Consulate General of Ukraine in New York, 240 E 49th Street, New York, NY 10017 та адреса отримувача – To: адреса пред'явника паспорта). УВАГА! Адреса отримувача – виключно адреса пред'явника паспорта.

Прохання не використовувати FedEx .

Для оформлення виходу з громадянства України дитини , яка виїхала разом із батьками на постійне місце проживання за кордон та разом із батьками виходить з громадянства України (частина друга статті 18 Закону), один із батьків дитини порушує у заяві про свій вихід з громадянства України клопотання про вихід дитини з громадянства України, а також подає разом із документами, передбаченими пунктом 4, такі документи:

 • копію свідоцтва про народження дитини;
 • копію документа, який підтверджує перебування дитини у громадянстві України;
 • один з таких документів: копію паспорта США або документ, який свідчить, що дитина набула громадянство іншої держави;
 • заяву дитини віком від 14 до 18 років про згоду на вихід із громадянства України (підпис на заяві має бути нотаріально засвідчений);
 • документ, що підтверджує виїзд дитини на постійне проживання за кордон;
 • передплачений конверт із зворотною адресою (Express Mail або Priority Mail). Прохання не використовувати FedEx .

УВАГА! У разі відсутності передплаченого конверту із зворотною адресою Генеральне консульство України в Нью-Йорку затримує документи до надсилання заявником зворотного передплаченого конверту.

Інформація, викладена в цій пам'ятці, може змінюватися без попереднього застереження.

 

 

 

 

 

Copyright © 2007, Consulate General of Ukraine in NY.